2015. január hónap bejegyzései

Tűzriadó terv

Tűzriadó terv

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni!

 

 • Az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben.
 • A művelődési oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre
 • Azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 személy tartózkodik.
 • A kereskedelmi szálláshelyekre.
 • Az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben több mint 50 személy tartózkodhat.

 

A tűzriadó tervben foglaltak gyakorlása, ellenőrzése:

 

 • A tűzriadó tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább két évente az érintettekkel gyakoroltatni és az eredményét írásban rögzíteni kell.
 • A tűzriadó tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

 

A tűzriadó tervnek tartálmaznia kell:

 

 • A tűzjelzés módját.
 • A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyási módját.
 • Tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit.
 • A főbb veszélyforrások megnevezését.
 • A létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait, a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók és vízeresztési helyek megjelölésével.

Ezeket a terveket is elkészíti cégünk! Mert a tűzvédelem fontos és szükséges!